Nonsense

Náznakem pozvedám klíčové dírky do úrovně očí

17. října 2009 v 19:50 | Lucilla
Slovník českých slov A až Ž s graficky naznačeným dělením slov u mé postele ... A ve svých slovech poznávám ta jeho ... Lidé jsou prý jako květiny, ti slabší potřebují své květináče, těm silnějším by ovšem byly těsné ... A pak tu máme řádky planých slov, která by zasloužila okopat ... A pole jsou bílá nebo černá ... Tak táhni, můj okousaný světe ... Je třeba zamezit ztrátám éteričností, duchaplností a ložiskových kuliček ... Tak s chutí do toho ... O čase ani nemluvě ... Střídání těžkých a těžších dob s železnou pravidelností vypovídá o hodnotách ... Jak dlouho člověk vydrží ve stavu příjemné rozčekanosti ... Nikdy už nevzdat, vždy jen odložit ... A je jedno, jestli někdy dorazí ... Proč bych se jim měla jít představit, mohou si mne docela dobře představovat i beze mne ... Nestojím o žádná představení ... Sním o opravdovosti ... Zástup hlásek vybízí k procitání ... Paklíčem dešifruji tvůj hlas chci ti rozumět

Článek se stále vystavuje

20. září 2009 v 15:43 | Lucilla
Omlouvám se za nepříjemné zdržení. Porouchalo se mi stavidlo.

Slovník č..kýc. slo. A .ž Ž s .rafi.ky na.....m d...ním s.ov u mé postele ... A ve sv... .lov..h ..zná.ám ta .eh. ... Lidé jsou ..ý j.ko .v.tin. ti sla.š. po...b..í sv. květ..áče těm .....í. .. o.še. .y.y těsn. ... A pa. t... ř.dk. plan.c. ..ov k..rá by .aslouž... ..o.at ... . pole .s.u bí.. ne.o .er.á ... Tak tá... ..j oko.s... ..ěte ... Je ...ba ..mez.. ztr.. é......ostí ..chap..o.tí a lo..sk... .ulič.. ... s chutí .. .oho ... O čase ani ..mlu.ě ... St..dán. ....... a tě...íh dob . ...znou ...videl..st. vyp...dá o hod..t..h ... .ak .lou.o ...věk ..drž. ve stav. ...jem.é .o...k..o... ... N...y nic ..vz... ...y jen odlož.. ... . je je.no je..li ..kdy d..az. ... .o.ou s. ..e do..la ..bře před.t...vat i b... .ne .... by.. s. jim ..l. ..t p...st.vit ... Nes... . žád.. ....s..vení ... .ním . .prav......i .....up ...se. ..bíz. . p..cit... ... P....če. ....f.... tvůj .... ..ci ti ...um.t

Článek ve výstavbě

31. srpna 2009 v 13:43 | Lucilla
Přejděte, prosím na druhý chodník. Nebezpečí úrazu!

Sl...í. č...ýc. slo. A .. . s .raf..k. na.....m d.....m s.ov u mé pos...e ... . ve sv... .lov..h ....á.ám ta .eh. ... Lidé .... ... j.ko .v.tin. sl... po...b..í sv. květ..áč. t.. .....í. .. o.... .y...n. ... A ... t... ř..k. pl...c. ...v k.... by .as..ž... ..o.a. .... p... .s.u bí.. ...o ....á ... Tak tá... ..j ....s... ..ě.. ... Je ...b. ...ez.. ..... .......ostí .....p..o.tí a lo....... ..li... ... s ch..í .. .oh. ... . č..e ani ....u.ě ... St...... ....... .....h ... . ...zn.. ......el..st. ... .ak .....o ...věk ....ž. ve ..av. ...je..é .o...k..o... ... N...y nic ..vz... ...y j.. ..lož.. .. po...j. ... . .. ...no ....li ..kd. d..az. ... .o.ou s. ..e d...la ..b.. ..ed.t...vat i b... .ne .... by.. s. .im ..l. ..t p...st.v.. ... Nes...í. . žád.. ....s..ve.í

Utěšte nebe

13. července 2009 v 21:40 | Lucilla
modrými tahy
hladím sklíčené nebe
maluji léto

Solný sloup

1. května 2009 v 21:14 | Lucilla
Bílákrystal
ickálátkace
něnějšínežz
latojejížpř
ítomnostvyk
azujeznámky
steskustejn
ějakojejíne
přítomnosta
chdovoltemi
jednonepatr
népostesknu
tíadoufejte
žesváselhán
ívykoupítes
olíahlavněn
eplýtvejtea
zachovejtec
hladnouhlav
uažponíbude
teskákatdon
ehybnéhojez
eraneboťjed
noupřijdede
nkterýsezep
tákdovytvoř
iltykrásnév
lnyakdyžjez
apřeteonyvá
modpustíale
nezapomenou

A nevadí vám váš solný sloup ve výhledu?

...|- |.-|-.|.-|.-.|..-|-- (jak jsem kdysi slíbila)

11. února 2009 v 19:10 | Lucilla
.--.|...|.-|-.|..║-..|.|...|.|-|..║.--.|.-.|...|-|-.--║--|..║-.|..|-.-|-..|-.--║-.|.|...|.-..|---║.-║-|.|-..║--|..║...|-|.-|-.-.|..║-..|...-|.-║

.-║-.|.|.---|....|---|.-.|...|..║.---|.║-.-|-..|-.--|--..║...|...-|-.--|--|..║-.-.|.-..|.-|-.|-.-|-.--║-.|..-|-..|..|--║...|.-|--|.-║...|.|-...|.║

Nevýdáno, neslícháno!

5. listopadu 2008 v 16:34 | Lucilla
ad libitum

Nejsi tu, a já tu jsem.
Sama. Jen s tvým dopisem.
Sama. Bez tebe.

Jaké štěstí, říkám si,
je, že jsem tu. No, představ si:

ani já bych tu nebyla.
Jak bych se asi cítila
úplně bez sebe?

Pojednání o křivce

3. listopadu 2008 v 15:29 | Lucilla
- A co je tohle?
- Konec života.
- Jak poetické!

Věnováno M, tedy té, co v pokřivených čarách vidí konce životů.
A teď si říkám, že je to na jednoho člověka možná trochu moc, takže své věnování rozšířím ještě o všechny, kteří v písmenku A vidí něco jiného než stan.
Vy ostatní nezoufejte, věnuji vám některý z dalších příspěvků, ovšem pouze pokud na to nezapomenu.

Den otevřených oken

1. listopadu 2008 v 11:49 | Lucilla
Cítíte ten provoněný vzduch?

nečtěte koukejte tohle je obraz

27. října 2008 v 21:46 | Lucilla
eh a jedenáct otazníků z jistých magických důvodů má toto číslo svá privilegia a výhody o které se ovšem nijak nezasloužilo a hlavně vesele je přeci říjen a zanedlouho bude zase vypadávají mu vlasy a brzy zbělají a je chladno celý svět přetřu na bílo a pak ho společně pokreslíme umíte malovat? domluvila jsem se se zlatou rybkou že mi splní tři přání že jí nechám svobodu a ani lovit ji nebudu nedala jsem jí žádný časový limit to já nemám ráda já mám času dost můj život se mi zdá být jaksi bez chuti váš ne? dejte mi ochutnat jak se asi cítí taková padlá hvězda kterou nikdo neviděl padat? chtěla někomu splnit přání asi půjdu hledat hvězdy na zem spadlé a až je najdu zvednu je nad hlavu a pak je pustím a budu se koukat jak padají a bude nám dobře možná jsem nemožná a taky si chci hrát často se sama sebe ptám na co si to vlastně hraju zajímá mě co se stane když dám lidem vybrat ze dvou možností jestli si někdo vybere tu třetí rozkazovací způsoby ano ale každý máme svou hlavu jistě ztracený hlavy se koulej všude a sem tam můžeme spatřit také lehkomyslně vyhozené oči nebo srdce volně k odběru jen tak se povalující na scestí ale nechme jej raději ležet a dívejme se výš nebe je dnes tak elegantní dostala jsem květinu provoněla mi celý pokoj a pak uschla líbí se mi i když je mrtvá ostatním se hnusí čekám čekám na znamení mrká na mě už dlouho ale dělám že je nevidím mám strach slzy vztečné tedy ty co tečou vzhůru a co když to někdo cítí jinak? je to špatně? 
 

Reklama